TDC facilitators

मुख्य पृष्ठ/ Programmes/ TDC Program/ TDC Facilitators

TDC Facilitators

S.N. Name of the Institution/DIET Particulars Facilitator-1 Facilitator-2 Facilitator-3 / Core Design Team Member Facilitator-4/ District Programme Incharge
1 R K Puram Name Sh. Geet Kumar Vedhera Dr. Seema Srivastava Dr. Dinesh Kumar Ms. Laxmi Dagar
Designation Lecturer Assistant Professor Principal Senior Lecturer
2 Daryaganj Name Ms.Anamika Sharma Dr. Sandip Kumar Dr. Shyam Sundar Ms. Neha Sharma
Designation Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor
3 Pitampura Name Dr. Ranjana Ruhela Dr. Chitra Khurana Dr. Charu Varma Dr. Virender Kumar
Designation Principal Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor
4 Keshavpuram Name Dr Nandita Deb Dr Divya Mann Sh. Mukesh Kumar Agarwal Dr Saroj Malik
Designation Principal Assistant Professor Sr. Lecturer Assistant Professor
5 Rajinder Nagar Name Dr D S Yadav Mr. Kapil Dahiya Ms. Deepika Malhotra Ms. Prabha Uniyal
Designation Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor
6 Ghumanhera Name Dr Meena Sehrawat Ms. Praveen Kulshreshtha Dr M M Roy Dr Rajesh Kumar Dr Naresh Singh Yadav
Designation Assistant Professor Assistant Professor Principal Assistant Professor
7 Dilshad Garden Name Dr. Anil Kumar Ms.Neetu Singh Panwar Dr. Ajay Kumar Dr. R.K.Srivastava
Designation Principal Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor
8 Karkardooma Name Dr. B.K.Pal Dr.Pawan Kumar Dr. Mohammad Zamir Pardeep Kumar
Designation Associate Professor Assistant Professor Principal Assistant Professor
9 Motibagh Name Dr. Suman Nehra Mr Sanjeet Kumar Dr.Sangita Choudhary Dr.Sunita Rani
Designation Principal Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor
10 B Ed Division (SCERT) Name Prof. Abha Sharma Ms. Tapshri Dr. Tapsa Verma Mr. Sanjay Kumar
Designation Principal Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor
Top